Regulamin

(obowiązuje od 1 lutego 2018r.)

Właściciel

Właścicielem strony AmberSklep.pl jest firma Amber Star Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dziewińskiej 6

Amber Star Sp. z o.o.

ul. Dziewińska 6 

60-178 Poznań

Polska

1. Postanowienia ogólne

Sklep działa pod adresem www.ambersklep.pl. Witryna należy do Amber Star Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dziewińskiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców. REGON 192119887, NIP 9581369236.2. Definicje

Regulamin – poniższy regulamin określa zasady i sposób zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy stronami.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument - konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego

Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.ambersklep.pl

Ceny – wszystkie ceny podane są brutto.

Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę. Wszystkie oferowane towary są całkowicie nowe i pozbawione wad chyba, że w opisie wyraźnie podano inaczej i Klient zamawia świadomie produkt niepełnowartościowy z obniżoną ceną.

Konto – zbiór rekordów powiązanych z klientem przechowywanych w bazie danych.

Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.

Sprzedawca – Amber Star Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dziewińska 6. REGON 192119887, NIP 9581369236.


3. Umowa konta

Po utworzeniu konta zostaje zawarta umowa świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Dokonując rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu.

Rejestracja – proces utworzenia Konta Klienta w Sklepie wymagający podania danych takich jak: Imię, nazwisko, adres dostaw, numer telefonu, email. Podanie danych jest niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu dostawy. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sprzedawca nie odpowiada za błędne dostarczenie Towaru.

Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.4. Ewidencja

Każdy zakup dokonywany w Sklepie jest ewidencjonowany, a klient otrzymuje fakturę Vat.


5. Zamówienia

Chcąc dokonać Zamówienia Klient dodaje produkt do Koszyka i następnie klika przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

Po poprawnym dokonaniu zamówienia klient jest informowany o jego przyjęciu i przekazaniu do realizacji.

Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz interaktywny lub telefonicznie.

Zamówienia produktów Standox dostępne są dla klientów przebywających na terenie woj. wielkopolskiego. Zamówienia pozostałych marek dostępne są dla wszystkich uzytkowników.